Nieuwe bestuursleden gezocht

Bij de start van het nieuwe turnseizoen, wegens het vertrek van en de noodzaak aan extra krachten, zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Wil jij bestuurder worden (of ken je een geschikt persoon), om mee vorm te geven aan onze turnkring, stuur dan je motivatie door naar info@lenigenvrij.be of neem contact op met één van onze bestuursleden.
We hebben nood aan mensen met verschillende competenties, achtergronden en ervaringen.
Het bestuur komt 8 tot 10 keer per jaar samen.
Aan een bestuurder wordt gevraagd om een bepaalde taak op zich te nemen of de organisatie af te vaardigen. De bestuurder wordt daartoe telkens gemandateerd door de raad van bestuur.

Elke bestuursvergadering vraagt ook voorbereidingstijd in het doornemen van de toegezonden documenten.

Het mandaat is onbezoldigd.

Meer informatie of vragen ? stuur een mailtje naar info@lenigenvrij.be