EENMALIGE WIJZIGING KLEUTERTURNEN

Op woensdag 6 november gaat de les van de kleuters door in de sporthal van Terhagen i.p.v. de turnzaal, deze is bezet voor de zesmaandelijkse bloedinzamelactie van het Rode Kruis.